PREVÁDZKOVÝ PORIADOK AREÁLU SEDIN

 • otváracie hodiny sa nachádzajú na dverách klubového domu
 • pohyb po ihrisku je možný len počas prevádzkovej doby
 • hráčom sa odporúča včasná registrácia pred hrou na recepcii, ideálne aspoň 15 minút pred ich štartom
 • sprevádzanie nehrajúcou osobou a psom ohláste pri registrácii na recepcii
 • psa majte pri pohybe v areáli vždy priviazaného a udržiavajte čistotu
 • hráč začína hru v stanovený štartovný čas, na prvom odpalisku by mal byť minimálne 5 minút pred štartom
 • povinnosť dodržiavania štartovacích časov sa vzťahuje aj na členov Sedin golf club
 • ak sa hráč dostaví na prvé odpalisko po svojom štartovacom čase, maršál má právo posunúť ho na ďalšiu jamku
 • dodržiavajte predpísané poradie jamiek, tiež rešpektujte pokyny recepcie a maršála ohľadom štartu z jamky č. 1, alebo č. 10
 • v prípade pomalej hry má maršál právo požiadať po predchádzajúcom upozornení pomalú skupinu o presun na ďalšiu jamku
 • na ihrisko vstupujete na vlastnú zodpovednosť
 • vstupom na ihrisko potvrdzujete svoju znalosť pravidiel pohybu po ihrisku a správania sa na ihrisku
 • driving range je otvorený hodinu pred otvorením ihriska a klubového domu
 • dodržiavajte miestne pravidlá a golfovú etiketu
 • dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel
 • nebuďte hluční
 • nevstupujte na ihrisko v nepovolenom oblečení (modré džínsy, pánske tielko bez rukávov)
 • ak máte pocit, že ste ohrození bleskom presuňte sa do klubového domu, alebo búrkového altánku
 • po dlhom tóne sirény, oznamujúcom nebezpečenstvo bleskov, sa ihneď presuňte do klubového domu
 • rovnako ukončite hru na driving range a presuňte sa do klubového domu
 • ak ostávate na ihrisku aj v čase nebezpečenstva blesku, sedin golf resort nenesie za vás žiadnu zodpovednosť
 • na ihrisku ste na vlastnú zodpovednosť, búrkové signály vydávané personálom sú len varovaním
 • jeden hráč hrá maximálne jednou loptou (s výnimkou provizórnej)
 • každý hráč na ihrisku má svoj bag, hra viacerých hráčov z jedného bagu je zakázaná
 • hráči sú povinní dodržiavať tempo hry podľa platného časového plánu
 • príliš rýchle skupiny sú rovnako ako pomalé považované za skupiny porušujúce pravidlo o tempe hry
 • rýchla skupina nemá automaticky prednosť pred pomalou, dopredu je púšťaná len maršálom, alebo po vzájomnej dohode členov oboch skupín
 • hráč idúci sám si nesmie vynucovať prednosť a obmedzovať tak ostatných hráčov
 • akékoľvek púšťanie rýchlejších skupín je možné len v prípade, že sú pred vami prázdne, neobsadené jamky

Opakované porušenie týchto pravidiel môže byť potrestané vykázaním z ihriska a prepadnutím Fee. Pri vedomom správaní ohrozujúcom bezpečnosť vlastnú, ako aj ostatných hráčov, bude hráč vykázaný z ihriska bez varovania.

Prajeme vám peknú hru