CENNÍK GOLFOVÝCH SLUŽIEB PLATNÝ PRE SEZÓNU 2024

Cenník golfovej akadémie Cena
Dospelí: 1 lekcia / 50 min 55 €
Dospelí: 10 lekcií / 50 min 520 €
Juniori do 18 rokov: 1 lekcia / 50 min 45 €
Juniori do 18 rokov: 10 lekcií / 50 min 420 €
Lekcia pre 2 osoby: 1 lekcia / osoba / 50 min 45 €
Lekcia pre 3 osoby: 10 lekcií / osoba / 50 min 35 €
Hra s PRO trénerom na ihrisku /50 min; Green Fee na 9 jamiek -25% 50 €
Zelená karta Certifikát / 10 lekcií * 350 €
Firemná akadémia 90 min / 25 € / osoba; minimálne 250 € 250 €
Golfová škola pre pokročilých; osoba / deň ** 150 €
Golfová detská škola pre deti do 14 r.; začiatočníci / osoba / 60 min *** 10 €

Ak hráč nesplní podmienky po 10 lekciách, pokračujú lekcie podľa potreby

Minimálne 3, max. 6 hráči – 6 hod. na deň, trvanie 1, príp. 2 dni (6, alebo 12 hod. spolu)

Maximálne využije 3x pre 1 klienta (v sumáre teda 3 hod.), následne prechádza do kategórie junior a platí 40 € / hod.

Generálny partner

Partneri