Sedin Golf Resort, to je golfové ihrisko obklopené lužnými lesmi Malého Dunaja, ktoré ponúka tri typy golfového ihriska v jednej osemnástke.

Zaujímavý dizajn a prostredie, v ktorom sa jamky nachádzajú, ponúkajú hráčom priestor na preverenie ich reálnych možností a schopností. Ihrisko je vytvorené veľmi férovo s ohľadom na hráčov a aktuálne trendy v golfe.

Pri vhodnom výbere odpalísk podľa výkonnosti hráča, ponúkame golfový zážitok tak začínajúcim, ako aj pokročilým hráčom, či PRO. Pre členov klubu sú pripravené samostatné priestory, zľavy a iné benefity. Okrem iného aj vyhradené časy v každej hodine prevádzky ihriska, pri včasnom objednaní tee time.

imagemap imagemap

1

PAR 4
HCP 15

Dlhší štvorpar s vyvýšeným odpaliskom, širokou fervejou, kde je green situovaný vľavo za zákrytom urastených stromov. Ideálnym smerom odpalu je umiestnenie loptičky vpravo od stredovej línie.

Detail jamky

2

PAR 4
HCP 7

Štvorpar v tvare obráteného polmesiaca bez výhľadu na vlajku. Pozdĺž celej jamky, vrátane greenu, je pozdĺžna vodná prekážka. V „bruchu“ polmesiaca je rough, takže taktika vedenia hry môže byť variabilná.

Detail jamky

3

PAR 5
HCP 9

Päťparový pravý dogleg s greenom ohraničeným vodnou prekážkou. Príjemná jamka, ktorá pri presnejšej hre nemá žiadne záludné miesta.

Detail jamky

4

PAR 3
HCP 5

Dlhší trojpar je jedna z mála jamiek kde absentuje les, resp. stromy, či prekážky v podobe bunkrov.

Detail jamky

5

PAR 5
HCP 3

Druhá päťparová jamka v tvare predĺženého „S“ je zároveň najdlhšou jamkou ihriska. Jej záver je v priamom dotyku toku malého Dunaja. Ľavý okraj tvorí les a pozdĺžna voda, pravá strana je otvorená. Vyžaduje si presnú hru. Rozhodujúcim úderom pre dosiahnutie dobrého výsledku je rana na green.

Detail jamky

6

PAR 4
HCP 17

Štvorparová jamka bez lesa a vodných prekážok. Napriek širokej ferveji hrozí nebezpečenstvo pri odpale v podobe úletu loptičky vpravo od ferveje, kde sa nachádza hustý raf. Vyvýšený green je spredu chránený bunkrom, z ostatných strán svahom.

Detail jamky

7

PAR 3
HCP 13

Trojparová jamka, charakterizovaná dvoma veľkými bunkrami chrániacimi green a fairwayovými bunkrami.

Detail jamky

8

PAR 4
HCP 1

Najdlhšia štvorparová jamka stáčajúca sa doľava je najťažšou jamkou ihriska. Obe strany ihriska tvorí les. Green je chránený zo všetkých strán vodou, pieskom a lesom.

Detail jamky

9

PAR 5
HCP 11

Päťparová jamka je výzvou pre každého golfistu a podľa jeho vyspelosti umožňuje i rôznu variabilitu hry. Po odpale na pomerne širokú bezproblémovú fervej nasleduje výzva hrania ponad veľkú vodnú plochu priamo na green, alebo voľba konzervatívnej formy buď čiastočného alebo úplného obchádzania tejto vodnej plochy.

Detail jamky

10

PAR 5
HCP 2

Druhá najdlhšia päťparová jamka je charakterizovaná širokou fervejou lemovanou z oboch strán lesom a pozdĺžnou vodou. Po prvých úderoch v rovnej línii nasleduje atak na green, ktorý je schovaný za urastenými stromami mierne vľavo. Green je naviac zo zadnej strany chránený vodou čo z tejto jamky robí štvrtú najťažšiu jamku ihriska.

Detail jamky

11

PAR 4
HCP 6

Jamka v tvare tetivy točiacej sa zľava doprava je po celej ľavej strane chránená vodnou prekážkou, a z pravej strany zasa hustým rafom a veľkými bunkrami. Pre úspech hry vyžaduje presný odpal.

Detail jamky

12

PAR 3
HCP 8

Odpaliská tohto trojparu sú umiestnené tesne za veľkou vodnou plochou, ktorá končí pri greene. Krátky odpal má za následok loptičku vo vode, dlhý odpal mierený doľava zasa končí v ďalšej vode.

Detail jamky

13

PAR 4
PAR 14

Ľavá strana tohto zvlneného priameho štvorparu tvorí voda, lemovaná elektickým vedením, pravú hustý raf olemovaný cestou. Ide o skórovaciu jamku.

Detail jamky

14

PAR 5
HCP 12

Je poslednou päťparovou jamkou a zároveň druhou najťažšou jamkou. Jej zložitosť spočíva v dĺžke jamky, presnosti všetkých úderov, ale najmä v správnom „prečítaní“ greenu, ktorý má najťažšiu konfiguráciu terénu.

Detail jamky

15

PAR 4
HCP 4

Náročná štvorparová jamka stáčajúca sa zľava doprava. Pre „kratších hráčov“ sa zároveň stáva najdlhšou štvorparovkou. Kritické sú odpaly vpravo od ferveje a tiež krátke údery atakov greenu.

Detail jamky

16

PAR 4
HCP 18

Priama jednoduchá a krátka štvorparová jamka. Záludnosťou je však green zvažujúci sa do vody.

Detail jamky

17

PAR 3
HCP 16

Krátky trojpar obkolesený zo všetkých strán lesom. Preverí presnosť.

Detail jamky

18

PAR 4
HCP 10

Štvorparová jamka je charakterizovaná cca 15 m vyvýšeným odpaliskom nad krátkou vodou a širokou fervejou. Záverečný odpal z výšky si užije snáď každý golfista.

Detail jamky

Rezervácia golfového ihriska

Chcete si užiť dokonalý deň na golfovom ihrisku? Rezervujte si svoje miesto už dnes a zažite nezabudnuteľný golfový zážitok.

Generálny partner

Partneri