Individuálne udržiavace členstvo

Cena
Dospelí

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. 30% zľava na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť zakúpenia karty GOLF AMORE s 30% zľavou
65 €
Deti 11 - 19 rokov

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. 30% zľava na green fee - nevzťahuje sa na turnaje.
50 €
Prihláška

Individuálne celoživotné členstvo - VSTUPNÝ poplatok

Cena
Dospelí*** 2 200 €
Manžel / manželka, druh / družka - zľava 20 % *** 1 760 €
Deti do 10 rokov - zľava 100 % *** 0 €
Juniori 11 - 19 rokov - zľava 60 % *** 880 €
Študenti do 26 s preukazom ISIC - zľava 40 % *** 1 320 €
Seniori - Muži 55+, Ženy 50+ - zľava 30 % *** 1 540 €

Individuálne celoživotné členstvo - UDRŽIAVACÍ poplatok 2024

Cena
Dospelí 800 €
Manžel / manželka, druh / družka - zľava 10 % 720 €
Deti do 10 rokov 30 €
Juniori 11 - 19 rokov - zľava 60% 320 €
Študenti do 26 s preukazom ISIC - zľava 40% 480 €

ROČNÉ FEE 2024

(Ročné green fee nie je prenosné z osoby na osobu. Nevyčerpané hry nie sú prenosné do ďalšej sezóny)

Cena
Ročné Green Fee deti do 10 rokov **

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje.
30 €
Ročné Green Fee deti od 11 - 19 rokov **

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
330 €
Ročné Green Fee študenti do 26 rokov s ISIC **

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
600 €

Prerušenie aktívneho doživotného členstva

Cena
Členský poplatok bez práva hry a výhod partnerských klubov, pri domovskom členstve vrátane vedenia HCP 100 €

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.

Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Hra na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 25% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. 10% zľava v reštaurácií, 10% zľava pro-shop, 50% zľava na golfové autíčko a trolley. 50 košíkov na DR. 25% zľava na ubytovanie v hoteloch Bystrá, Dudince, Mineral a v rezorte Sedin Golf. Možnosť využitia reciprocít.

Generálny partner

Partneri