CENNÍK PLATNÝ PRE SEZÓNU 2024

Požičovňa golfového vybavenia Cena
Golfová palica 2 €
Set golfových palíc 13 €
Manuálny vozík na golfový bag 5 €
Elektrický vozík na golfový bag 13 €
Požičovňa golfového autíčka Cena
Golfové autíčko 9 jamiek 30€
Golfové autíčko 18 jamiek 40 €
Poškodenie alebo strata Cena
Poškodenie alebo strata golfovej palice 20 €
Poškodenie alebo strata manuálneho vozíka 50 €
Poškodenie alebo strata elektrického vozíka *
Poškodenie autíčka *
Parkovanie karavanu/obytného prívesu Cena
Parkovanie karavanu/obytného prívesu (voda, toalety) 20 €/noc

Poškodenie sa rieši individuálne na základe rozsahu škôd

Generálny partner

Partneri