Zvýhodnené členské poplatky a rodinné balíky

Zľava
1 + 1 dospelí (rodina) - doživotný člen 20% zľava na vstupný poplatok a 10 % zľava na ročný poplatok manžela resp. manželky
Deti do 10r.* 100% zľava na trvalé členstvo vstup, ročný udržiavací poplatok 30,00 €
Deti, juniori 11 - 19 r.** 60% zľava na ročné fee, alebo trvalé členstvo vstup a ročný udržiavací poplatok
Študent do 26 r.*** s preukazom ISIC 40% zľava na ročné fee, alebo trvalé členstvo vstup a ročný udržiavací poplatok
Seniori (Muži 55+, Ženy 50+) 30% zľava na trvalé členstvo vstup

V roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov (26 r. pre študentov) sú povinní zaplatiť 30% aktuálneho vstupného príspevku

V roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov (26 r. pre študentov) sú povinní zaplatiť 20% aktuálneho vstupného príspevku

V roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov (26 r. pre študentov) sú povinní zaplatiť 10% aktuálneho vstupného príspevku

Generálny partner

Partneri