Sedin

Cenník golfových služieb (platný pre sezónu 2018)

Pondelok - štvrtok
Piatok – nedeľa (sviatok)
Akadémia - 2 jamky
Denný vstup
PO-ŠT 6,00 €
PI-NE (sviatok) 8,00 €
18 jamkové majstrovské ihrisko
9 jamiek
PO-ŠT 32,00 €
PI-NE (sviatok) 39,00 €
18 jamiek
PO-ŠT 49,00 €
PI-NE (sviatok) 65,00 €
Vstup na tréningové plochy
Denný
PO-ŠT 2,00 €
PI-NE (sviatok) 2,00 €
Pri zakúpení hry
PO-ŠT bezplatne
PI-NE (sviatok) bezplatne
Firemné karty NEPRENOSNÉ
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Firemná karta neprenosná
1.110,00 € bez DPH
Firemná karta neprenosná - druhá
1.110,00 € bez DPH
Firemná karta neprenosná - tretia
1.110,00 € bez DPH
Firemná karta neprenosná - štvrtá
1.110,00 € bez DPH
Firemná karta neprenosná - ďalšia
Dohodou
Firemné karty PRENOSNÉ
Vstup na tréningové plochy zdarma
Firemná karta prenosná
1.700,00 € bez DPH
Firemná karta prenosná - druhá
1.600,00 € bez DPH
Firemná karta prenosná - tretia
1.450,00 € bez DPH
Firemná karta prenosná - štvrtá
1.400,00 € bez DPH
Firemná karta prenosná - ďalšia
Dohodou
Zľavy na hru a zvýhodnené ponuky
Deti do 10 r.
100% zľava na poplatok za hru
Deti 11 - 16 r.
50% zľava na poplatok za hru
Juniori 17 - 21 r.
25% zľava na poplatok za hru
Študent do 26 rokov (držiteľ preukazu ISIC)
20% zľava na poplatok za hru
Seniori 55+ r., PO - ŠTV (mimo sviatkov)
20% zľava na poplatok za hru
PRO pravidlá (ceny)
PRO hra s jedným platiacim hráčom
0 €
PRO 9 jamiek (samostatne) bez platiaceho hráča
20 €
PRO 18 jamiek (samostatne) bez platiaceho hráča
30 €
Celý flight - platba jedným dokladom podmienkou, objednávka dopredu, nevzťahuje sa na turnaje
Celý flight PO - ŠTV
166,00 €
Celý flight PIA - NED., SVI
222,00 €
2 x green fee 18 jamiek plus autíčko - platba jedným dokladom podmienkou
2 x green fee 18 jamiek plus autíčko PO - ŠTV
125,00 €
2 x green fee 18 jamiek plus autíčko PIA - NED., SVI
155,00 €
Denné neobmedzené fee (1.5.-30.9.)
Denné neobmedzené fee (1.5.-30.9.) PO - ŠTV
80,00 €
Denné neobmedzené fee (1.5.-30.9.) PIA - NED., SVI
100,00 €
Denné neobmedzené fee (do 1.5. a po 30.9.)
Denné neobmedzené fee (do 1.5. a po 30.9.) PO - ŠTV
70,00 €
Denné neobmedzené fee (do 1.5. a po 30.9.) PIA - NED., SVI
90,00 €
Sunset green fee po 15:00/16:00 (po 16:00 1.5. - 30.9.)
Sunset green fee po 15:00/16:00 PO - ŠTV
32,00 €
Sunset green fee po 15:00/16:00 PIA - NED., SVI
39,00 €
Doplnkové služby/požičovňa
1 košík na driving
2,00 €
Golfová palica
2,00 €
Manuálny trolley
5,00 €
Elektrický trolley
13,00 €
Golfové autíčko 9 jamiek
25,00 €
Golfové autíčko 18 jamiek
35,00 €
Rezervácia golfového autíčka je nutná VOPRED. V opačnom prípade, nezaručujeme dostupnosť autíčka.
Členské poplatky SEDIN GOLF CLUB, o.z.
Ročný registračný poplatok - dospelý
88,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. 20% zľava na green fee - nevzťahuje sa na turnaje.
Ročný registračný poplatok 11 - 19r.
55,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. 20% zľava na green fee - nevzťahuje sa na turnaje.
Ročné fee deti, juniori, študenti - 0 - 10 r.
30,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Ročné fee deti, juniori, študenti - 11 - 19 r.
330,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Ročné fee deti, juniori, študenti - do 26 r. s preukazom ISIC
660,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Ročné fee - dospelý
1 100,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Ročné fee - Seniori (Muži 55+, Ženy 50+)
900,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Jedna hra denne na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 10% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. Možnosť využitia reciprocít.
Trvalé členstvo vstup
Vstupný poplatok
2 900,00 €
Udržiavací ročný poplatok
900,00 €
Vedenie HCP, vstup na chipping, putting, driving a akadémiu bezplatne. Hra na 18 jamkovom ihrisku bezplatne. 25% zľava pre hosťa na green fee - nevzťahuje sa na turnaje. 10% zľava v reštaurácií, 10% zľava pro-shop, 50% zľava na golfové autíčko a trolley. 50 košíkov na DR. 25% zľava na ubytovanie v hoteli Dudince. Možnosť využitia reciprocít.
Zľavy na členské poplatky a rodinné balíky
1 + 1 dospelý (rodina) - doživotný člen
30% zľava na vstupný poplatok a 10 % zľava na ročný poplatok manžela resp. manželky
1 + 1 dospelý (rodina) - ročné fee
10% zľava na ročné fee Sedín manžela resp. na manželku
Deti do 10 r. *
100% zľava na trvalé členstvo vstup, ročný udržiavací poplatok 30,- €
Deti, juniori 11 - 19 r.**
70% zľava na ročné fee, alebo trvalé členstvo vstup a ročný udržiavací poplatok.
Študent do 26 r.*** (preukaz ISIC)
40% zľava na ročné fee, alebo trvalé členstvo vstup a ročný udržiavací poplatok.
Seniori (Muži 55+, Ženy 50+)
30% zľava na trvalé členstvo vstup a ročný udržiavací poplatok.
*v roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov(26 r. pre študentov) sú povinní zaplatiť 30% aktuálneho vstupného príspevku.
**v roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov(26 r. pre študentov) sú povinní zaplatiť 20% aktuálneho vstupného príspevku.
***v roku nasledujúcom po dovŕšení 18 rokov(26 r. pre študentov) su povinní zaplatiť 10% aktuálneho vstupného príspevku.